Para saber lo que pasa por aquí...

O teu Seguro de Vida

Comercializa a toda Galicia dende Matogrande (A Coruña)

O teu Seguro de Vida é un sitio web en galego pensado para facilitar información sobre o qué é un seguro de vida, que cobre, a quen lle pode interesar e qué se debe valorar á hora de contratalo.

Detallan as particularidades do seguro de vida a través de exemplos que permiten ver casos reais de aplicación do mesmo.

Tamén poderás calcular as tarifas resultantes para o teu caso concreto; en poucos segundos e sen necesidade de aportar datos extraños. En todo momento terás a tua disposición un teléfono fixo e local de contacto para resolver as dúbidas que poidan xurdir. Tamén hai un 902.

Ten unha sección de FAQ que permite entender qué vinculación tes co teu banco a través da hipoteca e do teu seguro de vida, entender conceptos como quen é o beneficiario ou o tomador e temas sobre tributación e impostos; entre outras moitas cousas.

O mantemento das tarifas é o apropiado; así que os prezos que sane do tarificador automático están actualizados. Nonsí, sempre se pode por un en contacto co Corredor para verificar e tentar de afinar aínda más as primas; que, de verdade, resultan en moitos casos sorprendentes.

Para quen o prefira, existe a versión en castelán do mesmo sitio web co nome Seguro de Vida Online que atende solicitudes dende toda España.