OleirosTV...

+ información… En colaboración coa Fundación Biodiversidad; pretende a divulgación das novas diretrices de xestión do territorio fixadas no Plan de Ordenación do Litoral; e dar a coñecer as procedentes da Unión Europea. Contará coa presenza de Manuel Borobio, Director do Instituto de Estudos do Territorio; Fancisco Javier Sanz Larruga, Director do Observatorio Litoral da Universidade da Coruña e Stephen Olsen, Consultor Internacional sobre Xestión Litoral.

Participa en la conversación