OleirosTV...

Coa participación de especialistas nas distintas áreas de coñecemento afectadas: urbanismo, protección medioambiental ou paisaxística e xestión do patrimonio; na reclamación da recuperación para o uso público da parcela na que estaba o vello Hotel Maxi de Santa Cruz (Oleiros) Tamén se falará da resposta da secretaria de Ordenación do Territorio e Urbanismo, Dª Encarnación Rivas, á pregunta formulada no Parlamento de Galicia sobre o mesmo tema.

Participa en la conversación