OleirosTV...

XX Aniversario Coro Oleiros

El Coro de Oleiros celebra sus 20 años el próximo sábado 25 de abil con una Xuntanza de Corais en el Salón de Actos de la Igrexa de Santa María de Oleiros. Participarán la Coral Polifónica de Mera, la Coral Lembranzas de Santa Cruz y la Coral Airiños de Nós; además de la anfitriona. Será […]

El Maxi llega al Parlamento

JSQ|Transcribimos la información tal y como le hemos recibido desde Santa Cruz Aberta ao Mar: O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa da deputada Ana Belén Pontón Mondelo e do deputado Francisco Xesús Jorquera Caselas, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de lei para debate […]