OleirosTV...

Asamblea Informativa: «Dereito a unha pensión digna»

Dende hai varias semanas, moita xente que ven cobrando pensións por teren traballado na emigración están a recibir requerimentos por parte da Axencia Tributaria para que paguen impostos sobre as mesmas dende o ano 2008; cos correspondentes recagos e xuros. A Lei marca que os perceptores de pensións que cobren menos de 22.500 euros brutos […]